Proč organizujeme youtuberský tábor?

Youtubering se stal v poslední době mezi mladými lidmi enormně populární aktivitou. Nábízí pro ně možnost, jak rychle zviditelnit své nápady a myšlenky. Z těch nejoblíbenějších youtuberů se pak stávají hvězdy na úrovni pop star.

Co ale spojuje železnici a youtubering? Je to právě organizace FISAIC, která má ve své nabídce i skupinu Film a video. A my jsme se rozhodli ve spolupráci s touto skupinou uspořádat pro mladé lidi tábor, kde se pod vedením odborných lektorů naučí dovednosti, které správný má youtuber mít.

Co je FISAIC

FISAIC je celoevropská organizace, která se zabývá kulturními a volnočasovými aktivitami železničářů.

Její přínos spočívá v propagaci železnice v očích široké veřejnosti, důrazu na seberozvoj a efektivní využití volného času zaměstnanců a přitahování mladých lidí k železnici prostřednictvím výstav, seminářů, táborů a dalších aktivit.

Český zemský svaz FISAIC je pod patronátem Odborového sdružení železničářů.

Program tábora ( PDF 779.3 kB )